/Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate2020-02-04T12:11:16+00:00

Politică de confidențialitate
Această declarație de confidențialitate descrie modul în care noi de la Health Garden, vom
colecta și folosi informațiile DVS. personale.
Informații personale
Conform GDPR, datele personale sunt definite ca:
„Orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă („ subiect de date ”); o
persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special
prin specificarea unui identificator ca nume,
ID, date despre locație, identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici
identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, identitatea culturală sau
socială acestei persoane fizice. "

Cine suntem?
Bio Advancement Ltd., CUI: 203879993, oferă servicii legate de vânzarea diverselor
produse, cum ar fi polen de pin, ierburi și alte. Este cunoscut publicului larg sub
denumirea “Health Garden”. Cea mai mare parte a activității de afaceri a companiei se
desfășoară prin intermediul site-ului https://www.polendepin.com/.

De ce Health Garden colectează și stochează informații personale?
Pentru a vă oferi servicii legate de magazinul nostru online, trebuie să colectăm
corespondență personală cu Dvs. În orice caz, ne-am angajat să ne asigurăm că
informațiile pe care le colectăm și le folosim sunt adecvate în acest scop și nu constituie
o intruziune asupra vieții private.
Pentru a vă contacta pentru scopuri de marketing direct, Health Garden vă va contacta
pentru a vă solicita acordul prealabil.

Când ați comandat servicii de pe site-ul nostru web, vă stocăm e-mailul pentru a vă trimite
sugestiile noastre actualizate pe care credem că le vor interesa. Puteți oricând să vă opuneți
primirii newsletter-ului nostru.
Datele dvs. personale pe care am dori să le prelucrăm sunt:
Tipul de date cu caracter personal Sursă
Două nume Direct din subiect
Adresă Direct din subiect
Telefon Direct din subiect
Email Direct din subiect
– Executarea unui contract de vânzare de mărfuri – în principal identificare și comunicare;
– Pregătirea contractării – vă răspundem solicitărilor și întrebărilor Dvs.
– Îndeplinirea impozitelor și a altor obligații legale.
– Baza noastră legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
– Consimțământul tău;
– În unele cazuri, acesta poate fi interesul nostru legitim.
– Toate interesele legitime urmărite / protejate de noi sau de către terți sunt următoarele:
– Stocarea informațiilor în scopul protecției împotriva creanțelor legale sau fiscale;
– Folosirea datelor dvs. pentru a îmbunătăți performanța site-ului nostru web;
– Marketing direct prin e-mail.

Health Garden nu colectează nicio categorie specială de informații personale.

Prelucrarea consimțământului
În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale nu este necesară, în vederea îndeplinirii unui
contract, a unei prevederi legale, a unui interes legitim al operatorului sau al unei terțe părți și,
din orice alt motiv, Health Garden va prelucra datele dvs. personale numai cu acordul
dumneavoastră.
Prin consimțământ, ne autorizați să prelucrăm datele dvs. personale în scopuri specifice.

Dezvăluirea către terți
Următoarele terțe părți vă pot dezvălui informațiile dvs. personale:

Tipul terțului Categorie de date cu
caracter personal
transmise acestora

Scop

Companii de găzduire
ale căror servicii sunt
necesare pentru a
sprijini site-ul și e-
mailul

Două nume, adresă, e-
mail, telefon Asistență pentru site-ul
și e-mail-ul Health
Garden; fără serviciile
companiilor de
găzduire, funcționarea
site-ului nostru ar fi
imposibilă

Facebook, Google Date despre
comportamentul
utilizatorului pe Internet

Obiectivele de
marketing și
îmbunătățirea
prezentării site-ului
nostru pentru o
experiență mai bună a
utilizatorului

Perioada de păstrare

Health Garden va stoca informațiile personale după cum urmează:

Tipul de date cu caracter personal Perioadă de păstrare

Date contractuale cu dvs. Până la 5 ani de la încheierea lor – în

scopuri fiscale și contabile

● Drepturile dvs. ca subiect de date
● În orice moment în care deținem sau prelucrăm datele dvs. personale, dvs., persoana
vizată, aveți următoarele drepturi:
● Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem
despre dvs.;
● Dreptul la corecție – aveți dreptul de a corecta informații inexacte sau incomplete despre
dvs. pe care le stocăm.
● Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți solicita ca datele pe care le deținem
pentru dvs. să fie șterse din registrele noastre.
● Dreptul la restricționarea procesării – Când sunt îndeplinite anumite condiții, aveți dreptul
să restricționați procesarea datelor.
● Dreptul la portabilitate – aveți dreptul să transferați datele pe care le deținem despre dvs.
către o altă persoană.
● Dreptul de a obiecta – aveți dreptul de a vă opune anumitor tipuri de prelucrare a datelor
dvs., cum ar fi. marketing direct.
● Dreptul de a opune prelucrării automate, inclusiv profilarea – De asemenea, aveți toate
drepturile care vi se aplică în cazul în care sunteți supus consecințelor legale ale
prelucrării automate sau profilării.
● Dreptul la protecție legală: în cazul în care Health Garden neagă solicitarea dvs. în baza
drepturilor noastre de acces, vom prezenta motivul pentru aceasta. Aveți dreptul de a
depune o plângere, astfel cum este prevăzut la punctul 3.6 de mai jos.

Dacă există o terță parte (așa cum s-a menționat la punctul 3.3 de mai sus) atunci când vă
prelucrează datele personale, toate solicitările de mai sus vor fi transmise.

Plângeri
Dacă doriți să vă plângeți despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Health
Garden (sau de la terți, așa cum este descris la punctul 3.4 de mai sus) sau să depuneți
o reclamație cu privire la modul în care a fost tratată reclamația dvs., aveți dreptul de a
depune o plângere direct în fața Autorității de Supraveghere și Responsabilul GDPR.
Detaliile fiecăruia dintre aceste contacte sunt:

Detalii de contact ale autorității de
supraveghere

Detalii de contact ale GDPR
Responsible

PPersoană de
contact:

Comisia pentru protecția datelor cu
caracter personal (CPDP)

Adresă: Sofia 1592, prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Telefon: 00359291-53-518

Informații suplimentare

În ce circumstanțe Health Garden va putea să mă caute?
Scopul nostru nu este să fim enervanți și facem măsurile necesare pentru a nu pune întrebări
nepotrivite sau inutile. În plus, informațiile pe care le furnizați vor fi supuse unor măsuri și
proceduri riguroase pentru a reduce la minimum riscul accesului sau dezvăluirii neautorizate.
● Pot afla ce date cu caracter personal deține Grădina de Sănătate?

● Health Garden vă poate confirma, la cerere, ce informații deținem despre dvs. și cum
sunt procesate. Dacă Health Garden stochează informațiile dvs. personale, puteți
solicita următoarele informații:
● Identitatea și datele de contact ale persoanei sau organizației care au stabilit cum și de
ce sunt procesate datele dumneavoastră. În unele cazuri, acesta va fi reprezentantul lor
în UE.
● Detalii de contact ale responsabilului cu protecția datelor, dacă există.
● Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.
● Informații despre interesele legitime ale Sănătății Grădină sau ale unei terțe părți, în
cazul în care prelucrarea este efectuată din astfel de motive.
● Categoriile de date cu caracter personal colectate, stocate și prelucrate.
● Destinatarul (categoriile) sau categoriile de destinatari cărora le sunt / vor fi dezvăluite
datele.
● Informații despre cum vă garantăm că dacă intenționăm să transferam datele dvs.
personale într-o țară terță sau organizație internațională, acestea sunt transmise și
stocate în siguranță. UE a aprobat transferul de date cu caracter personal în unele țări,
întrucât îndeplinesc un standard minim pentru protecția datelor. În alte cazuri, ne vom
asigura că există măsuri specifice pentru a asigura securitatea informațiilor dvs.
● Cât timp vor fi stocate datele.
● Detalii despre dreptul dvs. de a corecta, șterge, restricționa sau obiecta la o astfel de
procesare
● Informații despre dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul în orice moment.
● Modul de depunere a unei plângeri la autoritatea de supraveghere.
● Indiferent dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință sau o condiție
legală sau contractuală pentru încheierea unui contract și dacă sunteți obligat să
furnizați datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale furnizării acestor date.
● Sursa de informații personale, dacă nu a fost colectată direct de dvs.
● Informații complete despre procesele de luare a deciziilor automatizate, cum ar fi
profilarea și orice informații importante despre logica din spatele acestei decizii, precum
și semnificația și consecințele anticipate ale procesării acestor date.

Ce documente de identitate va trebui să furnizez pentru a avea acces la informațiile mele
personale?

În cazul în care nu puteți contacta prin intermediul informațiilor dvs. de contact (e-mail sau
telefon), Health Garden acceptă următoarele documente de identitate atunci când solicitați
informații despre informațiile dvs. personale: Cartă de identitate